Back to top

Diccionari de telecomunicacions

Presentació
accés múltiple per divisió de freqüència accés múltiple per divisió de freqüència

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  accés múltiple per divisió de freqüència, n m
 • ca  FDMA, n m sigla
 • es  acceso múltiple por división de frecuencia
 • es  FDMA sigla
 • en  frequency division multiple access
 • en  FDMA sigla

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Accés múltiple en què a cada usuari se li assigna un subcanal freqüencial diferent durant tot el temps que dura la comunicació.

Nota

 • La sigla FDMA correspon a la denominació anglesa frequency division multiple access.
accés múltiple per divisió de temps accés múltiple per divisió de temps

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  accés múltiple per divisió de temps, n m
 • ca  TDMA, n m sigla
 • es  acceso múltiple por división de tiempo
 • es  TDMA sigla
 • en  time division multiple access
 • en  TDMA sigla

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Accés múltiple en què els usuaris disposen del canal en exclusiva de forma periòdica i durant intervals de temps disjunts. Vegeu també ^ranura de temps^.

Nota

 • La sigla TDMA correspon a la denominació anglesa time division multiple access.
accés múltiple per divisió ortogonal de freqüència accés múltiple per divisió ortogonal de freqüència

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  accés múltiple per divisió ortogonal de freqüència, n m
 • ca  OFDMA, n m sigla
 • es  acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia
 • es  OFDMA sigla
 • en  orthogonal frequency division multiple access
 • en  OFDMA sigla

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Accés múltiple basat en el ^multiplexatge per divisió ortogonal de freqüència^, mitjançant l'atribució a cada usuari d'un nombre predeterminat o variable de ^portadores^, ortogonals a les portadores dels altres usuaris.

Nota

 • La sigla OFDMA correspon a la denominació anglesa orthogonal frequency division multiple access.
accés seqüencial accés seqüencial

Tecnologia electrònica

 • ca  accés seqüencial, n m
 • es  acceso secuencial
 • en  sequential access

Tecnologia electrònica

Definició
Accés a memòria en què s'exploren les dades seguint un ordre predeterminat, per la qual cosa la durada d'una operació de lectura o d'escriptura depèn de la posició de la paraula. Vegeu també ^accés aleatori^.
 • ca  ACID, n f
 • es  ACID
 • en  ACID

Telemàtica

Definició
Paràmetre que permet de memoritzar els atributs fonamentals d'una transacció, que són l'atomicitat, la consistència, l'aïllament i la durabilitat. L'atomicitat controla que totes les dades de la transacció hi són dins; la consistència controla l'estat de les dades en cas d'algun tipus de fallada; l'aïllament assegura que les dades no involucrades en la transacció no hi són presents, i la durabilitat assegura i controla l'estat de tot el sistema en cas d'algun tipus de fallada.

Nota

 • ACID és una sigla que correspon a la denominació anglesa atomicity, consistency, isolation, durability ('atomicitat, consistència, aïllament i durabilitat').
acoblador acoblador

Tecnologia de comunicació

 • ca  acoblador, n m
 • es  acoplador
 • en  coupler

Tecnologia de comunicació

Definició
Dispositiu o circuit que implementa l'acoblament de senyal entre diferents sistemes o entre diferents components d'un sistema o circuit.
acoblador bidireccional acoblador bidireccional

Tecnologia de comunicació

 • ca  acoblador bidireccional, n m
 • es  acoplador bidireccional
 • en  bidirectional coupler

Tecnologia de comunicació

Definició
Dispositiu direccional en què el senyal que es transmet en un sentit s'acobla a un port i el que viatja en sentit contrari s'acobla a un altre.
acoblador direccional acoblador direccional

Tecnologia de comunicació

 • ca  acoblador direccional, n m
 • es  acoplador direccional
 • fr  coupleur directif, n m
 • en  directional coupler

Tecnologia de comunicació

Definició
Xarxa de microones passiva de tres accessos, un d'entrada, un de sortida i un d'acoblament, que té la propietat que una part del senyal que es transmet des de l'accés d'entrada al de sortida surt per l'accés acoblat, mentre que no existeix acoblament per al senyal que viatja en sentit contrari.
acoblador òptic acoblador òptic

Tecnologia de comunicació

 • ca  acoblador òptic, n m
 • es  acoplador óptico
 • fr  coupleur optique, n m
 • en  optical coupler

Tecnologia de comunicació

Definició
Acoblador que permet de distribuir o concentrar diferents ones de llum.
acoblament acoblament

Tecnologia de comunicació

 • ca  acoblament, n m
 • es  acoplamiento
 • en  coupling

Tecnologia de comunicació

Definició
1. Efecte d'acoblar. 2. Paràmetre característic d'un acoblador direccional que fa referència a la relació, expressada en decibels, entre la potència que surt pel port on s'acobla el senyal i la potència d'entrada.