Back to top

Diccionari de telecomunicacions

Presentació
zero zero

Tractament de la informació

 • ca  zero, n m
 • es  cero, n m
 • en  zero

Tractament de la informació

Definició
Valor que ha de prendre la variable s, en el cas de l'anàlisi de sistemes analògics a partir de la ^transformada de Laplace^, o la variable z, en el cas de l'anàlisi de sistemes discrets a partir de la ^transformada Z^, perquè s'anul·li la funció de transferència. La posició dels ^pols^ i dels zeros de la funció de transferència és molt útil per a determinar algunes propietats del sistema, com ara la causalitat i l'estabilitat.
 • ca  Zip, n m
 • es  Zip
 • en  Zip

Telemàtica

Definició
Format de compressió de dades que utilitza alguna de les variants dels algorismes de compressió de la informació inventats per Lempel i Ziv.
zona d'ombra zona d'ombra

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  zona de silenci, n f
 • ca  zona d'ombra, n f sin. compl.
 • es  zona de silencio
 • es  zona de sombra
 • en  shadow zone
 • en  silent zone

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Zona en la qual les ones radiofòniques d'una emissora no poden ser captades.
zona de càrrega espacial zona de càrrega espacial

Tecnologia electrònica

 • ca  zona de càrrega espacial, n f
 • es  zona de carga espacial
 • en  depletion region

Tecnologia electrònica

Definició
Regió semiconductora d'una ^junció PN^ o d'un ^contacte metall-semiconductor^ que presenta una càrrega neta. Aquesta càrrega està produïda per un dèficit de portadors que no arriben a compensar la càrrega de les impureses ionitzades.
zona de silenci zona de silenci

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  zona de silenci, n f
 • ca  zona d'ombra, n f sin. compl.
 • es  zona de silencio
 • es  zona de sombra
 • en  shadow zone
 • en  silent zone

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Zona en la qual les ones radiofòniques d'una emissora no poden ser captades.
zona de tarifació zona de tarifació

Telemàtica

 • ca  zona de tarifació, n f
 • es  zona de tarificación
 • en  tariffication zone

Telemàtica

Definició
Àrea geogràfica en què els operadors de telefonia divideixen la seva zona de cobertura per a aplicar diferents tarifes de trucada, segons si es truca a dins de la mateixa zona o cap a fora.
zona neutra zona neutra

Tecnologia electrònica

 • ca  zona neutra, n f
 • ca  regió neutra, n f sin. compl.
 • es  región neutra
 • es  zona neutra
 • en  neutral region

Tecnologia electrònica

Definició
Regió del semiconductor que presenta una càrrega neta negligible, ja que les càrregues positives, mòbils i fixes, estan neutralitzades per les negatives.
zoom digital zoom digital

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  zoom digital, n m
 • es  zoom digital
 • en  digital zoom

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Zoom que engrandeix electrònicament una part d'una imatge fins on ho permeten les capacitats de l'objectiu.
zoom òptic zoom òptic

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  zoom òptic, n m
 • es  zoom óptico
 • en  optic zoom

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Zoom de distància focal variable que permet d'alterar el camp mitjançant un dispositiu manual o electromecànic.