Qui som

En aquest portal trobaràs els recursos que el TERMCAT posa a disposició pública en relació amb la terminologia de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El TERMCAT i la terminologia de les TIC

El Centre de Terminologia TERMCAT és un consorci creat el 1985 en què participen la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Específicament, el TERMCAT està adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Política Lingüística. Un dels objectius principals del Centre és promoure i dur a terme l’elaboració de recursos terminològics i garantir-ne la disponibilitat, en col·laboració amb professionals i institucions de les diferents àrees i sectors d’activitat. Aquesta activitat s’emmarca dins dels procés de normalització de la llengua catalana.

L’àmbit de la terminologia de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és un dels àmbits prioritaris del Centre de Terminologia, i es treballa des de totes les línies: elaboració de recursos (diccionaris en línia, comentaris de difusió, criteris metodològics...), atenció de consultes terminològiques i normalització de neologismes.

L’etiqueta TIC s’entén amb un sentit ampli i transversal que inclou l’electrònica, la informàtica, les telecomunicacions i el tractament de la informació. I el marc de treball està guiat per la metodologia del treball terminològic establerta pel TERMCAT i compta sempre amb l’assessorament d’experts dels diversos sectors TIC.

Aquest portal pretén millorar la difusió temàtica de la terminologia de manera més efectiva entre els especialistes.

 

Col·laboració amb experts del sector

En alguns àmbits, com és el cas de la terminologia de les TIC, el TERMCAT compta amb el suport d’un grup de treball d’experts que col·laboren a completar i tenir actualitzada la terminologia sectorial que es difon, amb consens i implicació de les institucions de referència en el sector.

Els grup de treball expert es constitueix amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de la terminologia catalana del seu sector d’especialitat. Així, les seves funcions principals són les següents:

 

  • col·laborar en la resolució de dubtes i en l’assessorament per a la normalització de casos terminològics en català,
  • col·laborar a mantenir actualitzades les dades terminològiques difoses,
  • detectar les necessitats terminològiques de l’àmbit i col·laborar a cobrir-les,
  • actuar de node per a la creació de subcomitès per a projectes d’especialitat o per a la resolució de casos terminològics puntuals,
  • col·laborar a assolir el màxim consens i la màxima difusió de la terminologia catalana en el sector.

 

Reunió d'experts TIC al TERMCAT, desembre de 2016
Reunió d'experts TIC al TERMCAT, desembre de 2016

 

Els membres que formen part actualment del grup de treball TIC són els següents:

 

 

Núria Salan

Societat Catalana de Tecnologia. Institut d’Estudis Catalans

 

Daniel Marco

Director general d'Innovació i Economia Digital. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Generalitat de Catalunya

 

Ricard Faura

Servei d'Inclusió i Capacitació Digital. Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Generalitat de Catalunya

 

M. Rosa Oliva

Elena Ruiz
Àngela Cotano

Gabinet Tècnic. Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Generalitat de Catalunya


 

Xavier Puig Farré

Direcció Àrea TIC. Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Generalitat de Catalunya

 

Santiago Romeu

CESICAT, Agència de Ciberseguretat de Catalunya

 

Marisol López

Direcció. Àrea de Cultura Digital. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

 

M. Isabel Gandia

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

 

Laia Oriol

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

Jordi Casademont

Departament d’Enginyeria Telemàtica. Universitat Politècnica de Catalunya

 

Helena Rifà

Direcció Màster Seguretat TIC. Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions

UOC, Universitat Oberta de Catalunya

 

Carles Franquesa

Universitat Regional Amazònica Ikiam. República de l’Equador

 

Xarxa Vives d’Universitats

(representant: Xavier Marzal)

 

Observatori de neologia

(representant: Rosa Estopà)

 

Meritxell Alavedra

Comunicació i premsa. Fundació Punt.cat

 


Softcatalà

(representant: Jaume Ortolà Font)

 

KDE

(representant: Josep M. Ferrer)

 

APTIC

(representant: Elisa Serra Salvi, traductora i enginyera informàtica)

 

Albert Cuesta

Periodista i traductor

 

Josep M. Ganyet

Comunicació audiovisual UPF i director de Mortensen.cat.

 

Amical Wikimedia

(representant: Ester Bonet)

 

Via Empresa

 

Albert Lloberas

Consultoria estratègica tecnològica i programació en bases de dades

 

Josep M. Gastó

NFC Plus / STAITEC

 

José Fèlix Orense

Telefonica

 

Oriol Solà

CISO de Privalia

 

Joan Camp

Tirabol Produccions

 

Miquel Serrabassa

Direcció de Tecnologia. Nació Digital

 

Anna Schnabel

Tecnòloga.cat

 

Aida Coron

Metadata.cat

 

Xavier Riba

Director territorial de Catalunya. Innovae.eu