Back to top

Diccionari de telecomunicacions

Presentació
 • ca  galeta, n f
 • es  galleta
 • en  cookie

Telemàtica

Definició
Fitxer amb informació sobre els hàbits, les preferències i el comportament d'un internauta que visita una pàgina web, que el servidor envia al disc dur de l'ordinador de l'internauta mitjançant el navegador.
galga extensomètrica galga extensomètrica

Tecnologia electrònica

 • ca  galga extensomètrica, n f
 • es  galga extensiométrica
 • en  strain gauge

Tecnologia electrònica

Definició
Sensor de resistència variable, la qual varia de manera aproximadament lineal amb la deformació del sensor en un eix. Les galgues extensomètriques se solen adherir a materials que presenten una deformació proporcional a la força o tensió mecànica, i d'aquesta manera constitueixen un ^sensor^ de força.
Galileo Galileo

Tecnologia de comunicació

 • ca  Galileo, n m
 • es  Galileo
 • en  Galileo

Tecnologia de comunicació

Definició
Sistema europeu de posicionament global i navegació per satèl·lit. Té com a objectius la consecució de precisions inferiors a 1 m, l'adquisició ràpida de senyals, l'accés obert i controlat i l'establiment de jerarquies de servei segons les aplicacions i les quotes de pagament. Deriva del programa EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), que va ser una primera fase de demostració en la qual es van integrar els sistemes americà ^GPS^ i rus ^GLONASS^, juntament amb satèl·lits geoestacionaris, amb l'objectiu de demostrar que la precisió en el posicionament pot arribar a ser d'1 m. La segona fase es basa en una xarxa europea de satèl·lits amb control totalment civil impulsada per l'Agència Europea de l'Espai.
galvanòmetre galvanòmetre

Tecnologia electrònica

 • ca  galvanòmetre, n m
 • es  galvanómetro
 • en  galvanometer

Tecnologia electrònica

Definició
Aparell per a mesurar corrents elèctrics o per a detectar-ne.
gamma gamma

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  gamma, n f
 • es  gamma
 • en  gamma

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Zona de freqüències reservada a les emissions de radiodifusió.
 • ca  gauss, n m
 • es  gauss
 • en  gauss
 • sbl  G

Tecnologia electrònica

Definició
Unitat de mesura de la densitat de flux magnètic que equival a 10-4 tesla. No pertany al sistema internacional d'unitats, però el seu ús està molt estès per motius històrics.
gaussiana gaussiana

Tractament de la informació

 • ca  gaussiana, n f
 • es  gaussiana
 • en  Gaussian

Tractament de la informació

Definició
Funció matemàtica d'una variable que respon a l'expressió exp(ax2) on a és un paràmetre.
 • ca  algorisme de taxa de cel·les genèric, n m
 • ca  GCRA, n m sigla
 • es  algoritmo de tasa de celdas genérico
 • es  GCRA sigla
 • en  generic cell rate algorithm
 • en  GCRA sigla

Telemàtica

Definició
Algorisme usat per al control i el monitoratge de la taxa d'arribades de ^cel·les^.

Nota

 • La sigla GCRA correspon a la denominació anglesa generic cell rate algorithm.
generació de portadors generació de portadors

Tecnologia electrònica

 • ca  generació de portadors, n f
 • es  generación de portadores
 • en  carrier generation

Tecnologia electrònica

Definició
Procés pel qual es creen parells electró-forat en un semiconductor, que esdevenen portadors de corrent. Perquè aquest procés pugui tenir lloc cal que un electró de la banda de valència guanyi prou energia per passar a la banda de conducció.
generació de segon harmònic generació de segon harmònic

Tecnologia de comunicació

 • ca  generació de segon harmònic, n f
 • es  generación de segundo armónico
 • en  second harmonic generation

Tecnologia de comunicació

Definició
Fenomen pel qual cristalls dielèctrics no lineals amb estructura cristal·lina no centrosimètrica converteixen la llum a una frequència determinada al seu harmònic de freqüència doble. Aquests tipus de cristalls són àmpliament utilitzats per a obtenir llum làser a freqüències en què no hi ha medis làser disponibles o són poc eficients.