Back to top

Diccionari de telecomunicacions

Presentació
 • ca  N-AMPS, n m
 • es  N-AMPS
 • en  N-AMPS

Telemàtica

Definició
Sistema de ^telefonia mòbil^ analògic desenvolupat per Motorola a mitjan anys vuitanta i basat en el ^servei avançat de telefonia mòbil^ (AMPS). Utilitza menys amplada de banda per canal que l'AMPS, però té les mateixes funcions. Pot disposar de més canals i augmentar la capacitat del sistema fins a tres vegades. Aquest sistema té el desavantatge que és analògic i no pot competir amb els digitals en qualitat i prestacions.

Nota

 • N-AMPS és una sigla que correspon a la denominació anglesa narrowband advanced mobile phone service ('servei avançat de telefonia mòbil de banda estreta').
nanoelectrònica nanoelectrònica

Tecnologia electrònica

 • ca  nanoelectrònica, n f
 • es  nanoelectrónica
 • en  nanoelectronics

Tecnologia electrònica

Definició
Tecnologia de fabricació dels ^circuits integrats^ les dimensions característiques dels quals es mesuren en nanòmetres.
 • ca  punt d'accés a la xarxa, n m
 • ca  NAP, n m sigla
 • es  punto de acceso a la red
 • es  NAP sigla
 • en  network access point
 • en  NAP sigla

Telemàtica

Definició
Punt d'una xarxa on s'interconnecten diversos proveïdors de servei d'accés a Internet per a intercanviar ^trànsit^. Els NAP poden ser privats, dels mateixos operadors de transport, o públics, i en aquest cas són promoguts per institucions governamentals.

Nota

 • La sigla NAP correspon a la denominació anglesa network access point.
 • ca  traductor d'adreces de xarxa, n m
 • ca  NAT, n m sigla
 • es  traductor de direcciones de red
 • es  NAT sigla
 • en  network address translator
 • en  NAT sigla

Telemàtica

Definició
Dispositiu que tradueix les ^adreces IP^ dels ^datagrames^ que passen a través seu. S'utilitza per a separar xarxes privades, amb adreces IP privades, de la xarxa pública, que usa adreces IP públiques. Als datagrames que surten de la xarxa privada i van cap a la pública se'ls tradueix l'adreça IP d'origen; als que van de la xarxa pública cap a la privada se'ls tradueix l'adreça de destí. Els traductors d'adreces de xarxa poden utilitzar dues tècniques: la primera només tradueix adreces IP, la segona tradueix les adreces IP i els ports dels protocols de nivell de transport ^UDP^ o ^protocol de control de transmissió^.

Nota

 • La sigla NAT correspon a la denominació anglesa network address translator.
 • ca  navegador, n m
 • ca  explorador, n m sin. compl.
 • es  navegador
 • es  explorador sin. compl.
 • en  navigator
 • en  browser sin. compl.
 • en  explorer sin. compl.

Telemàtica

Definició
Programa informàtic que permet de baixar i de visualitzar documents accessibles a través de xarxes IP utilitzant els protocols HTTP i HTTPS. Encara que començaren amb la finalitat de visualitzar documents baixats per xarxa, actualment també permeten de visualitzar fitxers ubicats a la mateixa màquina.
NDA NDA

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  sincronització no assistida per dades, n f
 • ca  NDA, n f sigla
 • es  sincronización no asistida por datos
 • es  NDA sigla
 • en  non-data-aided synchronization
 • en  NDA sigla

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Sincronització basada en la utilització de l'estructura cicloestacionària del senyal modulat rebut. Els esquemes de sincronització no assistida per dades permeten augmentar l'eficiència del sistema perquè permeten suprimir o escurçar les ^seqüències d'entrenament^, i es mostren més robustos que els esquemes de ^sincronització dirigida per decisions^ en escenaris de baixa SNR.

Nota

 • La sigla NDA correspon a la denominació anglesa non-data-aided.
negoci electrònic negoci electrònic

Telemàtica

 • ca  negoci electrònic, n m
 • es  negocio electrónico
 • en  e-business
 • en  electronic business

Telemàtica

Definició
Activitat empresarial que es duu a terme per mitjà d'una xarxa telemàtica, generalment Internet. Són exemples de negocis electrònics les botigues electròniques, la banca electrònica i la borsa electrònica.
neper neper

Tecnologia de comunicació

 • ca  neper, n m
 • es  néper
 • es  neperio
 • en  neper
 • sbl  Np

Tecnologia de comunicació

Definició
Unitat de mesura dels factors de guany o d'atenuació expressats com a logaritmes naturals. Vegeu també ^decibel^.
 • ca  Netscape, n m
 • es  Netscape
 • en  Netscape

Telemàtica

Definició
Navegador d'Internet de l'empresa Netscape.
neu neu

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  neu, n f
 • es  nieve
 • en  snow

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Pertorbació de la imatge que apareix a la pantalla d'un televisor o d'un radar, semblant a una tempesta de neu, que és causada per paràsits, un senyal insuficient o senyals de soroll produïts en el mateix receptor.