Back to top

Diccionari de telecomunicacions

Presentació
 • ca  i.Link, n m
 • es  i.Link
 • en  i.Link

Telemàtica

Definició
Port de comunicacions ^Firewire^ en els equips de la marca Sony.
 • ca  intel·ligència artificial, n f
 • ca  IA, n f sigla
 • es  inteligencia artificial
 • es  IA sigla
 • en  artificial intelligence
 • en  AI sigla

Telemàtica

Definició
Informàtica aplicada al desenvolupament de màquines amb capacitat de simular conductes humanes, com ara el raonament, l'aprenentatge, el processament i la interpretació d'estímuls sensorials.
 • ca  Autoritat d'Assignació de Dominis d'Internet, n f
 • ca  IANA, n f sigla
 • es  Autoridad de Asignación de Números en Internet
 • es  IANA sigla
 • en  Internet Assigned Numbers Authority
 • en  IANA sigla

Telemàtica

Definició
Agència central responsable de l'assignació de diversos paràmetres d'Internet, com ara els rangs d'adreces IP o dels dominis genèrics no geogràfics. Va ser creada per a dur a terme les funcions centrals de coordinació d'Internet a escala mundial amb finalitats d'utilitat pública. Fou substituïda el 1998 per l'ICANN.

Nota

 • La sigla IANA correspon a la denominació anglesa Internet Assigned Numbers Authority.
 • ca  Ibercom, n m
 • es  Ibercom
 • en  Ibercom

Telemàtica

Definició
Servei de la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, adreçat a les empreses, que integra veu i dades en les comunicacions internes i externes.
 • ca  IBM, n f
 • es  IBM
 • en  IBM

Telemàtica

Definició
Empresa nord-americana fabricant d'ordinadors, programaris, sistemes de xarxa, dispositius d'emmagatzematge i microelectrònica. Fundada a Nova York el 1911, va prendre el nom actual el 1924 i va introduir l'ordinador personal el 1981. IBM és l'empresa més gran del món relacionada amb la informàtica, estant present en uns 160 països.

Nota

 • IBM correspon a International Business Machines.
ICA ICA

Tractament de la informació

 • ca  anàlisi de components independents, n f
 • ca  ICA, n m sigla
 • es  análisis de componentes independientes
 • es  ICA sigla
 • en  independent component analysis
 • en  ICA sigla

Tractament de la informació

Definició
Algorisme que fa una rotació i un escalatge a un vector d'entrada seguint el criteri que els components del vector resultant siguin estadísticament independents. Aquest algorisme suposa que l'estadística d'entrada és no gaussiana, o com a màxim només té un component gaussià. En cas que els vectors d'entrada segueixin una estadística gaussiana, aquest algorisme es redueix a una anàlisi per components principals.

Nota

 • La sigla ICA correspon a la denominació anglesa independent component analysis.
 • ca  Corporació d'Internet per a l'Assignació de Noms i Números, n f
 • ca  ICANN, n f sigla
 • es  Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números
 • es  ICANN sigla
 • en  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
 • en  ICANN sigla

Telemàtica

Definició
Corporació privada, sense ànim de lucre, creada el 1998 i responsable de l'assignació d'adreces IP i d'altres paràmetres de protocols i de la gestió del sistema d'assignació de noms de dominis. Va substituir la IANA.
 • ca  protocol d'internet de missatges de control, n m
 • ca  protocol ICMP, n m
 • ca  ICMP, n m sigla
 • es  protocolo de mensajes de control de internet
 • es  protocolo ICMP
 • es  ICMP sigla
 • en  Internet control message protocol
 • en  ICMP sigla

Telemàtica

Definició
Protocol de xarxa utilitzat per a diagnòstics de baix nivell, que permet, entre d'altres, enviar ^paquets^ que són retornats, amb informacions addicionals, a l'element que els origina, o notificar errors d'encaminament o adreçament per part dels ^nodes^ de la xarxa.

Nota

 • La sigla ICMP correspon a la denominació anglesa Internet control message protocol.
iconoscopi iconoscopi

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  iconoscopi, n m
 • es  iconoscopio
 • en  iconoscope

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Tub analitzador d'imatge ideat el 1928 per V. K. Zworykin, el primer que emprà la integració fotoelèctrica i substituí immediatament els sistemes puntuals d'exploració mecànica. Consisteix en un canó electrònic que genera un feix d'electrons per a l'exploració de la superfície d'un mosaic fotosensible. Aquest consta d'una placa prima de mica amb una capa metàl·lica sobre la cara posterior, per on s'obté el senyal elèctric de vídeo. La cara anterior del mosaic, sobre la qual es projecta la imatge de l'escena, és formada per una infinitat de grans microscòpics d'argent recoberts de cesi, que formen petites cèl·lules fotoemissives. Quan s'il·lumina el mosaic, la superfície de cesi de cada element emet fotoelectrons, i la imatge lluminosa resta acumulada en el mosaic en forma d'imatge electroestàtica. El feix electrònic explora línia per línia, i de dalt a baix, la cara fotosensible, i així es genera a la cara posterior un corrent que depèn del valor de la brillantor en cada element d'imatge i que constitueix el senyal de vídeo a transmetre. Una millora d'aquest tub és l'iconoscopi d'imatge, de funcionament semblant, però proveït d'un mosaic no fotosensible i d'un fotocàtode semitransparent on incideix la imatge. Gràcies a l'aplicació d'una tensió entre ambdós, es produeix una intensificació de la imatge amb un guany 10 vegades superior.
ICT ICT

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  infraestructures comunes de telecomunicació, n f pl
 • ca  ICT, n f pl sigla
 • es  ICT
 • es  infraestructuras comunes de telecomunicación
 • en  common telecommunication infrastructure
 • en  CTI

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Conjunt d'aparells electrònics i sistemes auxiliars, incloent amplificadors, cables i ^distribuïdors^, que permeten distribuir senyal de diferents serveis de telecomunicació en un edifici. Vegeu també ^antena col·lectiva^.