Back to top

Diccionari de telecomunicacions

Presentació
aïllament resistiu aïllament resistiu

Tecnologia electrònica

 • ca  aïllament galvànic, n m
 • ca  aïllament resistiu, n m sin. compl.
 • es  aislamiento galvánico
 • es  aislamiento resistivo
 • en  galvanic isolation

Tecnologia electrònica

Definició
Aïllament que impedeix el pas de partícules carregades entre dues parts d'un circuit. Malgrat aquest tipus d'aïllament, la informació es pot transmetre entre les parts aïllades galvànicament mitjançant inducció elèctrica o magnètica o usant canals òptics o de ràdio.
aïllant aïllant

Tecnologia de comunicació

 • ca  aïllant, n m
 • es  aislante
 • en  insulator

Tecnologia de comunicació

Definició
Medi material que no permet el pas de ^corrents de conducció^. Vegeu també ^dielèctric^.
aleatori -òria aleatori -òria

Tractament de la informació

 • ca  aleatori -òria, adj
 • es  aleatorio
 • en  random

Tractament de la informació

Definició
Dit del fenomen que no es pot preveure amb exactitud, a causa de les seves característiques o del temps en què apareix.
aleatoritzador aleatoritzador

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  aleatoritzador, n m
 • es  aleatorizador
 • en  scrambler

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Dispositiu que encripta la informació provinent de les telecomunicacions digitals segons una regla fixa o unes regles que varien al cap d'un temps preestablert. S'utilitza generalment a la sortida de la font de bits, per a aconseguir que les dades que s'envien siguin independents, i així evitar llargues seqüències de zeros o uns seguits que podrien fer que el receptor perdés la ^sincronització de bit^. L'esquema clàssic d'un aleatoritzador es basa en un ^registre de desplaçament^ amb ^retroacció^ que produeix una ^seqüència pseudoaleatòria^ que es combina amb les dades d'entrada per a generar els bits de sortida. Per a recuperar els bits originals a la recepció és necessari un ^desaleatoritzador^.
alfabet alfabet

Tractament de la informació

 • ca  alfabet, n m
 • es  alfabeto
 • en  alphabet

Tractament de la informació

Definició
Conjunt de símbols que pot emetre una font. Es tracta d'alfabets binaris, ternaris, quaternaris, etc., segons que tinguin dos, tres, quatre, etc., símbols diferents, respectivament.
alfabet Morse alfabet Morse

Telemàtica

 • ca  alfabet Morse, n m
 • es  código Morse
 • en  Morse code

Telemàtica

Definició
Codi telegràfic introduït per Samuel Morse que representa els caràcters mitjançant punts i línies, corresponents a impulsos elèctrics que produeixen un senyal acústic o lluminós d'una certa durada. La durada del punt és d'aproximadament 1/25 segons. La línia equival en temps a tres punts; els espais entre les lletres és de 3 punts, i de 5 punts entre paraules.
alfabet telegràfic alfabet telegràfic

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  alfabet telegràfic, n m
 • ca  codi telegràfic, n m sin. compl.
 • es  alfabeto telegráfico
 • es  código telegráfico sin. compl.
 • en  telegraph alphabet
 • en  telegraph code sin. compl.

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Conjunt de signes cadascun dels quals correspon a una lletra o a un número, prou elementals perquè permetin de transmetre missatges a distància amb dispositius simples.
àlgebra de Boole àlgebra de Boole

Tecnologia electrònica

 • ca  àlgebra de Boole, n f
 • ca  lògica booleana, n f sin. compl.
 • es  álgebra de Boole
 • en  Boolean algebra

Tecnologia electrònica

Definició
Estructura matemàtica formada per un conjunt d'elements i tres operacions: suma, producte i complementació, que compleixen una sèrie de propietats. Té aplicació en la descripció i manipulació de funcions lògiques.
algorisme algorisme

Tractament de la informació, Tecnologia electrònica

 • ca  algorisme, n m
 • ca  algoritme, n m sin. compl.
 • es  algoritmo
 • en  algorithm

Tractament de la informació, Tecnologia electrònica

Definició
Conjunt finit de regles que, aplicades de manera ordenada, permeten la resolució sistemàtica d'un problema, el qual s'utilitza com a punt de partida en programació informàtica.
algorisme de cerca per gradient algorisme de cerca per gradient

Tractament de la informació

 • ca  algorisme de cerca per gradient, n m
 • es  algoritmo de búsqueda por gradiente
 • en  gradient search algorithm

Tractament de la informació

Definició
Algorisme emprat per a trobar el valor màxim o el valor mínim d'una funció utilitzant-ne el gradient, per mitjà de diferents tècniques. Amb funcions que presenten màxims o mínims locals no sempre es garanteix que l'algorisme trobi el màxim o mínim absolut de la funció.