Back to top

Terminologia de IATE en català

Presentació
a porta tancada a porta tancada

ab intestat ab intestat

àbac àbac

abacà abacà

abacavir abacavir

abandó abandó

abandó de menors abandó de menors

abandonament abandonament

abarelix abarelix

abast de competència abast de competència