Back to top

Terminologia de IATE en català

Presentació

Terminologia de IATE en català - Presentació

© Autoria: TERMCAT, Centre de Terminologia; UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019

 

La Terminologia de IATE en català és la primera versió de treball d'un recurs que ha estat elaborat per la Universitat Oberta de Catalunya i el Centre de Terminologia TERMCAT amb la finalitat de posar a disposició pública en català, tant en format de consulta com de descàrrega, la terminologia en llengua catalana que actualment és present en la base de dades terminològica IATE en les 24 llengües oficials de la Unió Europea.

És un projecte en curs, que té la intenció de continuar creixent a mesura que s’avanci en el treball de compilació de nova terminologia. Actualment, aquest diccionari consta d’un total de 16.417 fitxes, les quals corresponen a diferents àrees temàtiques de la base de dades IATE. Concretament, hi ha recollides 3.292 fitxes corresponents a l’àmbit del dret, 478 fitxes de l’àmbit de l’economia, 3.829 de l’àmbit de la salut, 632 de l’àmbit de la Unió Europea i unes 8.000 que corresponen a diferents àrees temàtiques d’aquesta base de dades.

Les fitxes són fruit d'un procés de compilació de dades entre diverses fonts d'accés obert disponibles, que es recullen en el document Bibliografia. Atesa la singularitat de l'elaboració, us recomanem de llegir el document Introducció d’aquesta obra per a saber què hi podeu trobar i quin valor cal atribuir a les denominacions que recull cadascuna de les fitxes.

Cada fitxa inclou, d'una banda, denominacions en castellà, anglès i francès procedents de IATE, i el codi IATE de l’entrada. I d'una altra banda, les denominacions catalanes que s'han documentat en fonts d'accés obert i, eventualment, la definició i la categoria gramatical.  Cada informació inclou generalment la font de procedència.

Des de la pestanya “Consulta de termes” es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Equip de treball
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

Dades descarregables en format TBX

 

Autoria:

TERMCAT     Universitat Oberta de Catalunya

 

Edició:

TERMCAT

 

Si heu de fer referència a aquesta obra, la citació recomanada és la següent:
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; UOC (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA). Terminologia de IATE en català [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/264/>

 

Darrera actualització: 05-09-2021