Terminologia tecnològica en català

Terminologia tecnològica en català

Els usos lingüístics en les empreses i organitzacions del sector tecnològic han de fer difícils equilibris entre la potent influència del món anglosaxó, la innovació denominativa de nous productes i serveis, i la voluntat de les marques de distingir-se per mitjà de noms únics i de nou encuny.

En aquest panorama, el camí dels termes catalans per fer-se un lloc i guanyar visibilitat és complicat, però té la recompensa de fer més entenedora la comunicació amb els interlocutors autòctons, i de contribuir a teixir el coneixement més avançat en la llengua pròpia.

Recordem a continuació vint termes habituals que tenen una alternativa catalana vàlida i adequada.  

big data: dades massives

blogger: bloguer, bloguera

branded content: contingut de marca

community manager: gestor de comunitats, gestora de comunitats

content curator: curador de continguts, curadora de continguts

e-commerce: comerç electrònic

empowerment: apoderament

engagement: compromís

follower: seguidor, seguidora

gamification: ludificació

head hunting: cerca de talents

home page: pàgina inicial   

influencer: influenciador, influenciadora

responsive web design: disseny web responsiu

selfie: autofoto

spin-off: empresa derivada

start-up: empresa emergent

storytelling: relat de marca

tablet: tauleta (tàctil)

wearable: portable, connectat

Trobareu aquests i altres termes de l’àmbit al Cercaterm, i també als diccionaris en línia de màrqueting digital, de xarxes socials, de dispositius mòbils i de productes informàtics.