Alerta amb el correu brossa

imatge al·legòrica sobre el correu brossa

La forma catalana correu brossa és l’alternativa a les denominacions angleses spam i junk mail i fa referència al conjunt de missatges generalment de caràcter publicitari i sense interès per al receptor que s'envien indiscriminadament a un gran nombre d'usuaris. 

Aquest terme ja es va fixar en català el 1999, quan es va introduir a partir de l’anglès, i en aquell moment es va triar perquè d’una banda implica una extensió semàntica d’un dels significats que té el mot brossa en les obres lexicogràfiques catalanes: ‘en una exposició, en un raonament, etc. allò inútil, superflu’; i d’una altra banda es podia relacionar fàcilment amb el terme anglès, i això podia ajudar a estendre’n l’ús.

Anys després, el concepte continua sent vigent i la forma brossa s’ha estès en català per a altres conceptes relacionats com ara emissor de correu brossa (spammer) o enviament de brossa per Bluetooth (bluejacking). 

Podeu consultar aquest i altres termes relacionats a la Terminologia de la ciberseguretat.

 

[Font de la imatge: https://internetsegura.cat/cibermot/]