Wi-Fi o wifi

En l’àmbit especialitzat de les telecomunicacions cal mantenir la grafia 'Wi-Fi', amb guionet i majúscules, quan es refereix a la tecnologia usada en les xarxes sense fil basada en l'estàndard IEEE 802.11. Podem escriure 'wifi', en canvi, amb minúscula i sense guionet, quan ens referim al sistema de connexió sense fil que permet connectar diversos dispositius electrònics entre si o bé connectar-se a internet.