Intel·ligència artificial: vocabulari bàsic

En aquesta infografia interactiva podeu consultar alguns dels termes clau propis de la intel·ligència artificial. Cada terme ofereix un enllaç a l'entrada completa corresponent del Cercaterm.

Autoria:

TERMCAT

Si heu de citar aquest material:
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Intel·ligència artificial: vocabulari bàsic [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2023. 1 infografia.
<https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/intelligencia-artificial-vocabulari-basic>