Hacktivisme

El hacktivisme és una forma d'activisme que utilitza Internet com a espai de lluita ideològica.