La terminologia de la ciberseguretat: creació i ús en català

Articles
Terminàlia
Terminalia

 

Amb la intenció de disposar d’alternatives catalanes per a la ingent creació de neologismes en l’àmbit de la ciberseguretat, el TERMCAT i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya han treballat conjuntament per sistematitzar i publicar la terminologia més rellevant de l’àmbit. Es detallen i s’exemplifiquen els diversos recursos lingüístics desplegats per traslladar els termes originals anglesos al català, i també, les estratègies de difusió i alguns mecanismes d’avaluació dels usos dels termes catalans. 
 

GRANÉ FRANCH, Marta. "La terminologia de la ciberseguretat: creació i ús en català". Terminàlia (2023), núm. 28, p. 7-13.