Back to top

Terminologia de la ciberseguretat

Presentació
dades de font zero dades de font zero

Tecnologia

 • ca  dades de font zero, n f pl
 • ca  dades declarades, n f pl
 • es  datos declarados, n m pl
 • es  datos declarativos, n m pl
 • es  zero-party data, n m pl
 • fr  données déclaratives, n f pl
 • fr  données déclarées, n f pl
 • fr  données zéro partie, n f pl
 • fr  données zero-party, n f pl
 • en  declarative data, n pl
 • en  declared data, n f
 • en  zero-party data, n pl

Tecnologia

Definició
Conjunt de dades que una empresa o organització recopila dels seus usuaris a partir de la informació que ells mateixos proporcionen, voluntàriament i explícitament, a requeriment de l'empresa o organització.

Nota

 • Les dades de font zero solen incloure, en general, les dades personals, les preferències de l'usuari i la manera com vol ser percebut o reconegut. Permeten que l'usuari quedi registrat i que l'empresa o organització pugui comunicar-s'hi d'una manera més directa i oferir-li solucions personalitzades, relacionades amb les seves preferències o necessitats.
dades de primera font dades de primera font

Tecnologia

 • ca  dades de primera font, n f pl
 • ca  dades pròpies, n f pl
 • es  datos de primera fuente, n m pl
 • es  datos de primera mano, n m pl
 • es  datos de primera parte, n m pl
 • es  datos propios, n m pl
 • fr  données de première main, n f pl
 • fr  données internes, n f pl
 • fr  données propriétaires, n f pl
 • en  first-party data, n pl
 • en  primary data, n pl

Tecnologia

Definició
Conjunt de dades que una empresa o organització recopila dels seus usuaris, mitjançant eines pròpies, a partir del comportament que tenen o de les accions que fan a les seves aplicacions o pàgines web.

Nota

 • Les dades de primera font inclouen, per exemple, les visites dels usuaris al lloc web, el retorn que han fet a les accions publicitàries, les respostes a enquestes, etc. Les dades de primera font són fiables i molt valuoses, perquè s'obtenen directament de l'usuari a qui pertanyen i, per tant, se'n coneix l'origen.
dades de segona font dades de segona font

Tecnologia

 • ca  dades de segona font, n f pl
 • es  datos de segunda fuente, n m pl
 • es  datos de segunda mano, n m pl
 • es  datos de segunda parte, n m pl
 • fr  données de seconde main, n f pl
 • fr  données partenaires, n f pl
 • fr  données secondaires, n f pl
 • en  second-party data, n pl
 • en  secondary data, n pl

Tecnologia

Definició
Conjunt de dades que una empresa o organització recopila d'usuaris propis o aliens a partir de les dades de primera font d'una altra empresa o organització amb qui té relació.

Nota

 • El nivell de fiabilitat de les dades de segona font és elevat, ja que en l'origen són dades de primera font i, per tant, se sap qui les ha obtingudes.
dades de tercera font dades de tercera font

Tecnologia

 • ca  dades de tercera font, n f pl
 • ca  dades de tercers, n f pl
 • es  datos de tercera fuente, n m pl
 • es  datos de tercera mano, n m pl
 • es  datos de tercera parte, n m pl
 • es  datos de terceros, n m pl
 • fr  données externes, n f pl
 • fr  données tierces, n f pl
 • en  third-party data, n pl

Tecnologia

Definició
Conjunt de dades que una empresa o organització recopila d'usuaris aliens a partir de l'adquisició a proveïdors que no són les fonts que les han obtingudes originàriament.

Nota

 • El grau de fiabilitat de les dades de tercera font és baix, ja que sovint no se'n coneix l'origen. No són tampoc dades exclusives, de manera que altres empreses o organitzacions poden també disposar-ne.
dades de tercers dades de tercers

Tecnologia

 • ca  dades de tercera font, n f pl
 • ca  dades de tercers, n f pl
 • es  datos de tercera fuente, n m pl
 • es  datos de tercera mano, n m pl
 • es  datos de tercera parte, n m pl
 • es  datos de terceros, n m pl
 • fr  données externes, n f pl
 • fr  données tierces, n f pl
 • en  third-party data, n pl

Tecnologia

Definició
Conjunt de dades que una empresa o organització recopila d'usuaris aliens a partir de l'adquisició a proveïdors que no són les fonts que les han obtingudes originàriament.

Nota

 • El grau de fiabilitat de les dades de tercera font és baix, ja que sovint no se'n coneix l'origen. No són tampoc dades exclusives, de manera que altres empreses o organitzacions poden també disposar-ne.
dades declarades dades declarades

Tecnologia

 • ca  dades de font zero, n f pl
 • ca  dades declarades, n f pl
 • es  datos declarados, n m pl
 • es  datos declarativos, n m pl
 • es  zero-party data, n m pl
 • fr  données déclaratives, n f pl
 • fr  données déclarées, n f pl
 • fr  données zéro partie, n f pl
 • fr  données zero-party, n f pl
 • en  declarative data, n pl
 • en  declared data, n f
 • en  zero-party data, n pl

Tecnologia

Definició
Conjunt de dades que una empresa o organització recopila dels seus usuaris a partir de la informació que ells mateixos proporcionen, voluntàriament i explícitament, a requeriment de l'empresa o organització.

Nota

 • Les dades de font zero solen incloure, en general, les dades personals, les preferències de l'usuari i la manera com vol ser percebut o reconegut. Permeten que l'usuari quedi registrat i que l'empresa o organització pugui comunicar-s'hi d'una manera més directa i oferir-li solucions personalitzades, relacionades amb les seves preferències o necessitats.
dades pròpies dades pròpies

Tecnologia

 • ca  dades de primera font, n f pl
 • ca  dades pròpies, n f pl
 • es  datos de primera fuente, n m pl
 • es  datos de primera mano, n m pl
 • es  datos de primera parte, n m pl
 • es  datos propios, n m pl
 • fr  données de première main, n f pl
 • fr  données internes, n f pl
 • fr  données propriétaires, n f pl
 • en  first-party data, n pl
 • en  primary data, n pl

Tecnologia

Definició
Conjunt de dades que una empresa o organització recopila dels seus usuaris, mitjançant eines pròpies, a partir del comportament que tenen o de les accions que fan a les seves aplicacions o pàgines web.

Nota

 • Les dades de primera font inclouen, per exemple, les visites dels usuaris al lloc web, el retorn que han fet a les accions publicitàries, les respostes a enquestes, etc. Les dades de primera font són fiables i molt valuoses, perquè s'obtenen directament de l'usuari a qui pertanyen i, per tant, se'n coneix l'origen.
desinformació desinformació

Comportaments socials

 • ca  desinformació, n f
 • es  desinformación, n f
 • fr  désinformation, n f
 • en  disinformation, n

Comportaments socials

Definició
Informació que es difon intencionadament sabent que és falsa o que ha estat manipulada, generalment amb la voluntat d'influir en l'opinió pública o de servir certs interessos.