Back to top

Diccionaris cartogràfics

Presentació

Diccionaris cartogràfics - Presentació

Què és? Els Diccionaris cartogràfics apleguen en un sol producte els quatre diccionaris de la sèrie Diccionaris Terminològics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, elaborats amb l’assessorament del TERMCAT i publicats en paper per Enciclopèdia Catalana.

Els títols i els autors d’aquests quatre diccionaris són els següents:

- RABELLA i VIVES, Josep M.; PANAREDA i CLOPÉS, Josep M.; RAMAZZINI i GOBBO, Graziana. Diccionari terminològic de cartografia.
- FRA PALEO, Urbano. Diccionari terminològic de fotogrametria.
- NUNES, Joan. Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica.
- PONS FERNÁNDEZ, Xavier; ARCALÍS PLANAS, Anna. Diccionari terminològic de teledetecció.

Els Diccionaris cartogràfics, per tant, ofereixen de manera unificada la consulta de més de vuit mil vuit-centes fitxes de termes relacionats amb la cartografia, totes amb equivalents i definició i sovint amb notes que aporten informació complementària. 

Com s'indica la procedència dels termes? Amb l’objectiu de respectar al màxim l’àmbit, la idiosincràsia i l’autoria de cada producte, s’ha optat per indicar, per mitjà d’una referència bibliogràfica, d’on procedeix cadascuna de les fitxes terminològiques i per mantenir fins i tot les fitxes referides a un mateix terme.

Quina intervenció s'hi ha fet? Per a la publicació dels quatre diccionaris cartogràfics en un únic diccionari en línia, s'ha intervingut només de manera formal en les dades. Bàsicament, a més de marcar la procedència de cada terme, s'ha unificat la representació de les notes i s'han dividit les definicions de tipus enciclopèdic, de manera que hi hagi un paràgraf inicial amb la definició pròpiament dita i que la informació complementària es divideixi en blocs diversos segons el sentit.

Han treballat en l'adaptació com a diccionari en línia, per part del TERMCAT, Joan Rebagliato (com a responsable), Marcos Urbina (en el desenvolupament informàtic) i Sílvia Soler (en la preparació d'imatges).

Com es fa la consulta? Les fitxes es poden consultar des de la pestanya Consulta de termes, tant per mitjà del quadre Text de la consulta com per mitjà de l'Accés alfabètic i l'Accés temàtic. El quadre Text de la consulta permet fer cerques simples i avançades segons la llengua i el camp; l'Accés alfabètic permet fer una consulta alfabètica en diversos idiomes (català, castellà i anglès per a tots els diccionaris, i també francès per al Diccionari terminològic de cartografia), i l'Accés temàtic permet fer una consulta temàtica segons el diccionari de procedència.

En la consulta temàtica convé tenir en compte que, si es vol consultar complet un dels quatre diccionaris originals, s'ha de consultar tant la seva àrea general (per exemple, Cartografia) com totes les seves subàrees (en l'exemple, Cartografia > Arts gràfiques, tipografia, retolació; Cartografia > Astronomia, orientació i navegació, etc.). El motiu és que l'àrea temàtica general recull únicament els termes generals de l'àmbit que no estan lligats a una subàrea concreta. 

 

Introducció (Diccionari de cartografia, Diccionari de fotogrametria, Diccionari de sistemes d'informació geogràfica, Diccionari de teledetecció)
Arbre de camp
Equip de treball (Diccionari de cartografiaDiccionari de fotogrametriaDiccionari de sistemes d'informació geogràficaDiccionari de teledetecció)

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
Diccionaris cartogràfics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/197/>

 

Darrera actualització: 05-04-2024