El TERMCAT publica la Terminologia bàsica de l’administració electrònica i els processos

Administració electrònica

La Terminologia bàsica de l’administració electrònica i els processos aplega i defineix 164 termes bàsics referits principalment a l'administració electrònica i també a la millora i la simplificació dels processos administratius. Els termes corresponen als sis àmbits temàtics següents: infraestructures tecnològiques (oficina virtual, seu electrònica), tramitació electrònica (finestreta única, licitació electrònica), seguretat (cadena de certificats, dret a la informació), procediment administratiu (declaració responsable, requeriment) qualitat i planificació estratègica (carta de serveis, traçabilitat), i anàlisi, millora i simplificació de processos (família de processos, simplificació administrativa).

Cada article conté les denominacions en català, equivalents en castellà, francès i anglès, la definició en català i algunes notes explicatives.

L'obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT, que s'ha fet càrrec del treball terminològic, i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que hi ha aportat el coneixement tècnic i especialitzat del sector.

Podeu consultar la nota de premsa.