El TERMCAT ja difon les formes blog i bloguer bloguera

© iStockphoto / pagadesign 

El TERMCAT ja difon les formes blog i bloguer bloguera en tots els seus productes terminològics en línia (el Cercaterm, la Neoloteca i els Diccionaris en Línia), tant en les denominacions com en les definicions i notes que hi fan referència.

L’any passat el Consell Supervisor del TERMCAT va fer una petició formal a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans perquè estudiés aquest cas, tenint en compte que ha entrat a formar part ja de la llengua comuna i que la forma aprovada pel Consell Supervisor l’any 2005 (bloc), basada en una metàfora, continua convivint a hores d’ara amb el manlleu blog.

La Secció Filològica s’ha decantat, finalment, per blog i per bloguer bloguera com a derivat. El motiu bàsic del canvi és el fet que blog s’ha estès en català més que bloc: s’utilitza en la majoria de mitjans de comunicació catalans, és la forma que fan servir la major part d’universitats catalanes i ha estat defensada per diversos especialistes.

D’aquesta manera, la forma blog designa la “Pàgina web, generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura cronològica que s’actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos”, i bloguer o bloguera, la “Persona que gestiona un blog o que és aficionada a navegar per aquests tipus de pàgines web”.

Podeu consultar la Finestra neològica sobre aquests termes.