El TERMCAT debat amb experts de l’àmbit de les TIC sobre la terminologia del sector

Experts de l'àmbit TIC

Divendres, dia 16 de desembre, es va dur a terme a la seu del TERMCAT una reunió de treball amb diversos representants de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per compartir idees i analitzar les possibles iniciatives per afavorir la presència del català en aquest sector. Durant la trobada, a la qual van assistir 15 experts procedents de sectors professionals diversos, es va fer un estat de la qüestió i es van compartir iniciatives de col·laboració futures

L'àmbit de les TIC és un terreny especialment actiu, en què la innovació i la creació terminològica són constants, i amb una presència molt important de formes d’origen anglosaxó. En la reunió s’han identificat i explorat noves vies de col·laboració entre els diversos sectors implicats en la difusió de la terminologia (creadors i productors de tecnologia, periodistes especialitzats, representants de l’Administració, divulgadors i altres especialistes). 

S’ha fet incidència especialment en el valor dels termes catalans en els espais més divulgatius, ja que faciliten la comprensió de conceptes tècnics; també, en la detecció a temps de neologismes, en l’obertura a nous públics juvenils, i en la necessitat d’agrupar la terminologia catalana en un mateix repositori i incorporar-la a grans cercadors, eines de traducció i glossaris internacionals. El TERMCAT té previst de desplegar durant el 2017 línies de treball en aquests fronts, amb la col·laboració d’aquest grup d’experts implicats.

El TERMCAT sempre ha dedicat una atenció especial a aquest àmbit, conscient de la transcendència i del caràcter transversal que té. En són una bona mostra els productes terminològics dedicats a les Xarxes socials, als Videojocs, al Màrqueting digital, als Dispositius mòbils, a l’Administració electrònica, al Comerç electrònic o als Productes informàtics.

En el transcurs de la reunió es va fer lliurament als assistents d’un exemplar de la publicació 50 termes del món digital, editada per la Direcció General de Política Lingüística amb una selecció de termes d’aquest àmbit d’especialitat.

Podeu consultar aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.