El TERMCAT col·labora en el Manual dels governs a Instagram

imatge de la coberta de la publicació

La Generalitat de Catalunya presenta avui el Manual dels governs a Instagram. Pautes per a institucions a partir de l’experiència del Govern de Catalunya, una publicació en què el TERMCAT ha col·laborat amb la inclusió d’un glossari amb els termes propis d’aquesta xarxa social extrets del Vocabulari de xarxes socials.

El Manual destaca que a Instagram cal relacionar-se amb els usuaris amb un registre lingüístic diferent de l’habitual en l’àmbit institucional. Per això inclou tot un capítol amb orientacions lingüístiques, elaborat amb la col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística, i també un glossari amb els termes específics emprats en aquesta xarxa social, extrets del Vocabulari de xarxes socials, un diccionari en línia que conté 173 termes relacionats amb les diferents xarxes socials. Cada terme presenta les denominacions equivalents en sis llengües romàniques (català, castellà —variants d’Europa i de Mèxic—, francès, gallec, italià i portuguès —variants d’Europa i del Brasil—), i també en anglès. Les definicions són en català i, en alguns casos, també en castellà. Aquest diccionari s’ha elaborat en el marc de Realiter (la Xarxa Panllatina de Terminologia), que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les llengües romàniques.

El Manual dels governs a Instagram forma part d’una sèrie en què la Generalitat treballa per oferir recursos orientats a les diverses xarxes socials. El juny de 2010 va publicar la primera edició de la Guia de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, amb continguts relacionats amb l’obertura i gestió dels comptes, privacitat, seguretat, edició compartida, drets d’imatge i d’autoria, mètriques... Més endavant, amb l’ànim de completar el model, el març de 2017 va publicar el Manual dels governs a Twitter per oferir al personal directiu estratègies i recursos específics per a la xarxa social Twitter. Amb el Manual dels governs a Instagram la Generalitat explica com ampliar l’audiència i arribar a diverses franges d’edat i a d’altres sectors de la població que l’acció pública no han tingut prou presents.