Nous termes en estudi (06/09/2012)

© iStockphoto/Svitlana Niedielska

Dijous 6 de setembre tindrà lloc a la seu del TERMCAT una nova reunió del Consell Supervisor.

En aquesta reunió s’analitzaran una trentena de termes de l’àmbit de la teledetecció que ja van ser estudiats prèviament en una sessió de normalització que va tenir lloc al TERMCAT el mes de juliol, en la qual van intervenir terminòlegs i especialistes d’aquest àmbit. El Consell Supervisor analitzarà les propostes denominatives acordades aleshores pels experts i prendrà una decisió definitiva sobre aquests casos.

Els presentem per subàrees i a partir de la denominació de referència per als especialistes, sovint l’anglesa, acompanyats de la solució provisional proposada a la sessió de normalització (entre parèntesis) i d’una definició provisional.

Si ens voleu fer arribar informació addicional sobre algun d’aquests termes, perquè en sou experts o els coneixeu especialment, ho podeu fer per mitjà de la Bústia de suggeriments.

Conceptes generals

aeroportat -ada (aeroportat -ada)

Que és portat a bord d’una aeronau

 

espacioportat -ada (espacioportat -ada)

Que és portat a bord d’una nau espacial

 

teledetecció aeroportada (teledetecció aeroportada; sin. compl. teledetecció aèria)

Teledetecció en què la recollida de dades es fa mitjançant sensors aeroportats.

 

teledetecció espacioportada (teledetecció espacioportada; sin. compl. teledetecció espacial)

Teledetecció en què la recollida de dades es fa mitjançant sensors espacioportats.

 

satellite-based (satel·litari -ària; sin. compl. satel·lital)

Relatiu a un satèl·lit artificial.

 

 

Sensors i escaneig

pushbroom scanning (escaneig per línies; sin. compl. escaneig d’empenta)

Escaneig en què l’exploració avança línia a línia en la direcció seguida per la plataforma a partir de la captació completa de cada línia de la dallada mitjançant sensors d’escaneig per línia

 

pushbroom sensor (sensor d’escaneig per línies)

Sensor constituït per diversos detectors alineats transversalment respecte a la direcció seguida per la plataforma, amb l’objectiu de fer una captació completa de cada línia de la dallada.

 

whiskbroom scanning (escaneig transversal)

Escaneig en què l’exploració avança línia a línia en la direcció seguida per la plataforma a partir de la captació per parts consecutives de cada línia de la dallada mitjançant sensors d’escaneig transversal.

 

whiskbroom sensor (sensor d’escaneig transversal)

Sensor constituït per miralls rotatoris que reflecteixen la llum a un únic detector o a un petit grup de detectors, amb l’objectiu de fer una captació per parts consecutives de cada línia de la dallada.

 

scanning (escaneig; sin. compl. escombratge)

Exploració d’un espai per mitjans electrònics.

 

swath width (dallada; sin. compl. amplada d’escaneig)

Amplada de l’espai escanejat, que és perpendicular a la direcció seguida per l’aeronau o la nau espacial que duu a terme la teledetecció.

 

 

Pilotatge i mecànica espacial

yaw (guinyada)

Rotació d'una plataforma entorn del seu eix vertical.

Nota: L’angle de guinyada se simbolitza amb κ.

yaw (guinyada)

Desviació d'una nau o d'una aeronau cap a un costat o l'altre del seu rumb.

 

roll (balanç)

Rotació d'una plataforma entorn del seu eix longitudinal.

Nota: L’angle de balanç se simbolitza amb ω.

 

pitch (capcineig)

Rotació d'una plataforma entorn del seu eix transversal.

Nota: L’angle de capcineig se simbolitza amb ϕ.
 

attitude (actitud)

Posició angular relativa d'una plataforma, expressada a partir de tres angles de rotació.

Nota: L’actitud se simbolitza amb Ω.

 

orbit decay (decadència orbital)

Disminució progressiva de l'altitud mitjana d'un satèl·lit artificial, a causa de les forces gravitatòries i de la resistència atmosfèrica.

 

 

Ecos i imatges de radar

clutter (ecos indesitjats)

Conjunt d'ecos no deguts a la reflexió de l’objecte que es vol detectar.

Nota: Segons l’objecte que es vol detectar, els ecos no desitjats poden correspondre a elements o fenòmens diferents. Per exemple, en la teledetecció d’avions i vaixells els ecos paràsits poden provenir de fenòmens meteorològics com la pluja o la neu; en canvi, en la teledetecció meteorològica els ecos paràsits poden provenir de la reflexió de la terra o del mar, mentre que la pluja i la neu són els fenòmens que es vol detectar.

 

echo (eco; sin. compl. retorn)

Porció de l'energia de microones captada per l’antena del mateix radar que l’ha emesa com a conseqüència d’haver estat reflectida per un obstacle.

speckle (pigallat)

Distorsió d'una imatge consistent en un conjunt de petites taques fosques i clares superposades, causat per una distribució aleatòria de dispersors dins de cada cel·la de resolució.

Nota: El pigallat és inherent a qualsevol imatge de radar, en què la il·luminació s'efectua amb senyals coherents. Es pot reduir amb un filtre de pigallat.

 

speckle filter (filtre de pigallat)

Filtre que permet reduir el pigallat amb una pèrdua mínima d'informació.

 

striping (bandat)

Defecte d'una imatge consistent en l'aparició de diverses franges disposades horitzontalment o verticalment, causat per una radiometria desigual en les files o en les columnes de la imatge.

 

destriping (eliminació de bandat)

Correcció que permet eliminar, o reduir en gran mesura, el bandat.

 

bow-tie effect (efecte corbata de llacet)

Distorsió d'una imatge consistent en un encavalcament de píxels que s'accentua progressivament en els extrems de la imatge, causada per la captura simultània de diverses línies per un mateix sensor.

Nota: Per exemple, l'efecte corbata de llacet s'observa en les imatges captades pel sensor MODIS dels satèl·lits Terra i Aqua.

 

Tractament de dades

training area (àrea d’entrenament)

Àrea d'un territori amb característiques conegudes que és representativa d'una de les categories d’interès d’aquell territori o d'una part.

Nota: Les àrees d’entrenament s'utilitzen en la classificació supervisada.

 

underflight data (dades de vol sota vol)

Conjunt de dades captades per una aeronau en un vol sincronitzat amb el pas d'un satèl·lit de teledetecció, usades generalment per a calibrar i verificar les dades captades pel sensor del satèl·lit.

 

tasseled cap transformation (transformació de Kauth-Thomas; sin. transformació tasseled-cap [tasseled-cap: en])

Transformació de diverses bandes espectrals en un nombre menor de bandes, generalment tres, per a destacar algunes característiques físiques de l'escena.

Nota: Originalment la transformació de Kauth-Thomas es va plantejar per a disposar, a partir del sensor MSS, de tres bandes d'interès, anomenades brillantor, verdor i grogor.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.