La Terminologia de la ciberseguretat s’amplia novament

imatge al·legòrica

El TERMCAT publica una nova edició de la Terminologia de la ciberseguretat que inclou 56 termes nous, elaborats amb la col·laboració de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i d’altres experts de l’àmbit, i amb el suport del Govern d’Andorra. L’obra conté actualment 470 termes catalans, amb definicions, equivalents en castellà, francès i anglès, i notes explicatives.

Els nous termes, que es poden consultar a l’apartat “Noves incorporacions” del diccionari, fan referència a nous ciberatacs, com ara atac sense clic (en anglès, zero-click attack), extorsió doble (double extorsion), o USB maliciós (badUSB). També, a estratègies que reforcen la seguretat: anonimització (anonymisation), confiança zero (zero trust) i rèplica digital (digital twin). I a criptomonedes: criptovalor no fungible/NFT (non-fungible token) i estafa de fugida (exit scam).

En aquesta ampliació del producte, s’han estudiat també uns quants casos relacionats amb l’obtenció de dades: dades de primera font / dades pròpies (first-party data), dades de segona font (second-party data), dades de tercera font / dades de tercers (third-party data), dades de font zero / dades declarades (zero-party data), galeta pròpia (first-party cookie) i galeta de tercers (third-party cookie).

Per a aquest projecte el Consell Supervisor del TERMCAT ha normalitzat més d’un centenar de casos en què hi havia dubtes de tipus denominatiu o conceptual, amb la col·laboració d’experts de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i del Comitè TIC del TERMCAT.

El recull forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat, i es pot consultar tant al web del TERMCAT com al portal específic TIC.