La Terminologia de la ciberseguretat s'actualitza

Terminologia de la ciberseguretat

El TERMCAT publica la segona edició de la Terminologia de la ciberseguretat només cinc mesos després de la primera publicació d’aquest diccionari, elaborat amb el suport del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i d’experts de l’àmbit. L’obra conté ara més de 260 termes catalans, amb definicions, equivalents en castellà, francès i anglès, i notes explicatives.

Des de la seva publicació, al desembre del 2017, fins a aquesta actualització, han estat estudiats i fixats pel Consell Supervisor del TERMCAT una trentena dels casos, després de rebre les aportacions de l’enquesta en línia que es va oferir durant els mesos de desembre de 2017 i gener del 2018 per valorar les alternatives catalanes més adequades i amb més probabilitats d’implantació per a un grup de manlleus de l’anglès que presentaven problemes denominatius i que requerien un estudi més aprofundit. L’enquesta va ser resposta per 90 experts i usuaris interessats.

Els nous termes fan referència sobretot a la tipologia d’atacs: per exemple, atac de denegació de servei o atac DoS (DoS attack), atac BlackNurse (BlackNurse attack), atac d’interferència (jamming attack), programari de segrest o segrestador (ransomware), programari maliciós (malware), pesca de credencials (phishing) i intrusió per Bluetooth (bluejacking).

També hi trobareu termes referits a comportaments socials vinculats amb aquest àmbit: per exemple, ciberassetjament pedòfil (grooming), extorsió sexual o sextorsió (sextortion), enginyeria social (social engineering), sèxting (sexting) i pretèxting (pretexting).

S’han normalitzat alguns casos relacionats amb les tecnologies que tenen una incidència rellevant en les estratègies de ciberseguretat, com per exemple reproducció en continu o reproducció en línia per a l’anglès streaming, i protocol d’internet de missatges de control o ICMP.

El recull forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 120 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.

Teniu disponible aquesta informació en pdf, en format de nota de premsa.