CCOO edita un vocabulari del Twitter en català

Twitter

El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT i la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística, ha elaborat el vocabulari CCOOngresCA’T per facilitar la presència del català en les tasques de comunicació 2.0 que fa el sindicat.

La publicació inclou una trentena de termes catalans utilitzats al Twitter amb la definició i els equivalents en anglès.

Podeu consultar-lo en aquest enllaç.