Tallafoc (#quedatacasa)

Tallafoc

El tallafoc (en anglès, firewall) és programari o maquinari que gestiona i controla les comunicacions d'una xarxa local amb altres xarxes externes per tal de garantir-ne la seguretat. 


A la pàgina Internet segura  #quedatacasa trobarem consells per evitar vulnerabilitats en els dispositius i les connexions a casa.  Entre d’altres, es recomana activar els tallafocs dels dispositius i tenir l’antivirus actualitzat. 


Podeu consultar aquest i altres termes relacionats a la Terminologia de la ciberseguretat.

 

Font de la imatge: https://internetsegura.cat/cibermot/