Es pot ser agnòstic en tecnologia?

imatge al·legòrica

La resposta a la pregunta de si es pot ser agnòstic o agnòstica en tecnologia és sí. I també es pot parlar de tecnologia agnòstica.

És ben conegut el terme agnòstic -a en àmbits com la religió i la filosofia amb el sentit de persona que professa l’agnosticisme o de relatiu o pertanyent a l’agnosticisme, que és l’actitud filosòfica segons la qual tot el que va més enllà de l'experiència científica no pot ser conegut.

A partir d’aquest sentit originari, el terme ha passat a utilitzar-se també en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació amb dos matisos conceptuals una mica diferents.

D’una banda, l’anglès agnostic technology, sinònim de cross-platform technology, es refereix a la tecnologia que no depèn d’una plataforma o sistema operatiu concret, i s’usa especialment en el cas d’un llenguatge, programari o maquinari: en català en podem dir tecnologia multiplataforma i també tecnologia agnòstica.

D’altra banda, l'anglès technology agnostic es refereix habitualment a l'actitud d'alguns usuaris que no són partidaris de l’ús d’una plataforma concreta: en aquest cas és adequada la forma catalana tecnològicament agnòstic -a, que es diu especialment d’un usuari, però també d’un fabricant, un protocol, un venedor, etc.

Podeu consultar les fitxes terminològiques d’aquests termes al Cercaterm i al cercador del portal TIC.

 

[Font: TERMCAT]