El MWC i les tendències en telefonia

imatge al·legòrica

El congrés de telefonia a Barcelona posa en el centre de l’actualitat novetats en els dispositius i les darreres tendències en connexions mòbils. Recordem la terminologia relacionada amb els grans eixos de debat que s’anuncien:

  • Les connexions 5G: Es refereix a la cinquena generació en l’evolució de la velocitat de transmissió de veu i dades, que augmenta les possibilitats de connectar i integrar equips diversos. En definitiva, permet interactuar en temps real des d’ubicacions allunyades.
  • La intel·ligència artificial (artificial intelligence, IA):  S’aplica a la capacitat de les màquines de simular conductes humanes, com ara el raonament, l'aprenentatge, el processament i la interpretació d'estímuls sensorials. En el cas dels mòbils, obre un món de possibilitats en aplicacions de realitat augmentada, de reconeixement facial, en la millora dels processos de cerca... i està estretament lligat amb l’aprenentatge automàtic.
  • Els serveis al núvol (cloud services): Fan possible emmagatzemar documents, fotografies, vídeos i aplicacions en un espai virtual, que molts proveïdors ofereixen a internet. D’aquesta manera, s’allibera espai d’emmagatzematge dels dispositius.
  • Els serveis a la perifèria (edge services): Es tracta del conjunt de recursos en línia que un proveïdor situa en els mateixos sensors o controladors on s'originen les dades o dins la seva xarxa, de manera que siguin més a prop dels dispositius finals, i s’obtinguin temps de resposta més ràpids i s’evitin interrupcions.
  • Les tecnologies relacionades amb la immersió: Faciliten la sensació que experimenta un usuari de realitat virtual o realitat augmentada de ser físicament dins l'entorn artificial creat.
  • Les tecnologies financeres (fintech): Aquest terme inclou les tecnologies digitals que s'utilitzen per millorar els serveis financers i bancaris. S’apliquen en sectors econòmics diversos, com la banca, el transport, l'hoteleria o la restauració, i possibiliten activitats com ara el finançament col·lectiu, el pagament en línia, els serveis bancaris en línia o l'ús de moneda virtual, entre altres.
  • Els criptovalors no fungibles (non fungible token, NFT): Representen la propietat d'un actiu digital de caràcter únic (un vídeo, una imatge...)  i serveixen de certificat d'autenticitat, ja que se’ls assigna un codi d'identificació únic i s’emmagatzemen en una cadena de blocs.
  • La internet de les coses (Internet-of-things, IoT): És la xarxa formada per un conjunt d'objectes connectats a internet que es poden comunicar entre si i també amb humans. En els dispositius mòbils, l’objectiu és aconseguir una comunicació entre aparells: per exemple, encendre un equip domèstic o revisar les càmeres de seguretat a distància, de manera remota, o seguir la localització d’un vehicle. 
  • La connectivitat (connectivity): S’aplica a la possibilitat d’establir comunicació entre ordinadors i altres dispositius, i entre xarxes de telecomunicacions, posant l’èmfasi en el fet que els elements connectats poden ser també objectes domèstics, béns de consum i qualsevol tipus d’element que intercanviï informació digital.

Trobareu aquests i altres termes relacionats al portal de terminologia de les TIC.