Després dels youtubers, com es diuen els que retransmeten per Twitch?

logotips de diverses xarxes socials

En el món de les xarxes socials, fins ara ja teníem catalogats els youtubers, els instagramers (que pronunciem amb l’accent a la darrera síl·laba, i amb possibilitat de fer els femenins youtuberes, instagrameres) i els influenciadors. Això, però, no s’atura mai. I ara ens les hem de veure amb el Twitch, plataforma que té unes xifres astronòmiques d’usuaris molt joves i amb streamers famosos que guanyen molts diners. 

En anglès s’anomena streamer a Twitch simplement la persona que fa una retransmissió en directe a través d’aquesta plataforma. De manera precisa, en català en podríem dir retransmissorsretransmissores en directe, perquè com que ja tenim fixades les formes reproducció/retransmissió en línia per a l’streaming anglès, seria una forma derivada lògica.

És bo i desitjable que sorgeixin altres propostes més informals, com ara directer, pantaller, etc., que poden també ser bones a les xarxes si els usuaris les fan seves i les fan servir.

La terminologia en català del món de les xarxes socials és especialment complicada per la poca presència del català en aquest àmbit i el monopoli que té l’anglès com a llengua creadora de termes nous. En ocasions no hi ha solucions òptimes i úniques, i el que és fonamental és que les possibles propostes alternatives catalanes tinguin una acceptació general entre tots els que les han de fer servir.