Com aprenen les màquines? Sobre els termes intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic

Sobre intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic

La intel·ligència artificial és una branca de la informàtica aplicada al desenvolupament de màquines amb capacitat de simular conductes humanes o d’aproximar-s’hi, com ara el raonament, l'aprenentatge, el processament i la interpretació d'estímuls sensorials.  Així, es dedica al desenvolupament d'algorismes que permeten a un ordinador percebre el seu entorn lògic i prendre decisions amb la mínima intervenció humana, per maximitzar les seves possibilitats d'èxit en una o més tasques.

Tot i remuntar-se a la dècada dels anys 50, la intel·ligència artificial continua d’actualitat per les aplicacions que tècniques com el reconeixement de veu i d’imatge, la traducció automàtica o la mateixa predicció de paraules tenen en l’àmbit de la comunicació entre els humans i les màquines.

En aquest àmbit, és rellevant  el procés de l’aprenentatge automàtic (en anglès, machine learning) dedicat a l'anàlisi, el disseny i el desenvolupament d'algorismes i tècniques que permeten que les màquines evolucionin, millorant el seu comportament a partir de l'estudi d'observacions o de les experiències pròpies.

En l’aprenentatge automàtic els dispositius treballen sobre grans volums de dades, hi identifiquen patrons de comportament i, sobre aquesta base, prediuen i suggereixen comportaments futurs. Aquesta possibilitat d’aplicar automàticament càlculs matemàtics complexos a dades massives (big data, en anglès) és un assoliment relativament recent que amplia el camp d’intervenció d’aquesta tècnica.

Per exemple, la indústria financera l’utilitza per detectar oportunitats d’inversió i fer vigilància del frau. Els governs, per explotar les múltiples fonts de dades disponibles. La indústria de la salut ha desplegat dispositius i sensors que avaluen constants d’un pacient en temps real, i porten a la millora de diagnòstics i tractaments. I la indústria del màrqueting i les vendes, per analitzar historials de compra.

I anant a un terreny més pràctic, són exemples concrets d’aplicació de l’aprenentatge automàtic la conducció autònoma que anuncia Google, les recomanacions en línia que ens fan Amazon o Netflix, a partir de l’anàlisi dels nostres patrons de comportament, o les alertes per detecció de fraus en ciberseguretat.

Podeu consultar al Cercaterm,  el cercador terminològic del TERMCAT, les fitxes d’aquests termes catalans, i també trobareu al  canal Terminologia de les TIC  altres recursos d’aquest àmbit.

 

[Font: TERMCAT. Text publicat originalment a la revista La Tecnòloga]