El català en els assistents de veu

imatge de la jornada

Un assistent de veu o assistent virtual és un programa que utilitza tècniques d'intel·ligència artificial que li permeten interactuar amb éssers humans, i especialment executar tasques i respondre preguntes plantejades per mitjà de llenguatge natural.

Els més coneguts són Alexa, Siri, Cortana, Google Assistant..., diferents noms comercials per a productes tecnològics amb prestacions semblants: ajudar els clients utilitzant el reconeixement de la veu.

Volem que aquests assistents ens parlin en català, i per això convé disposar de bancs de dades lingüístiques i de recursos tecnològics orientats al reconeixement de veu que facilitin a les empreses i organitzacions que dissenyen assistents incorporar la llengua catalana al seu catàleg de llengües ofertes.

La Jornada sobre assistents de veu i llengua catalana mostrarà la importància que les TIC i, especialment, els assistents de veu tenen per a la llengua catalana, l’estratègia del Govern per abordar aquest repte i les experiències que s'estan impulsant des de diverses empreses i entitats. Organitzen la Jornada la Direcció General de Política Lingüística i la Direcció General de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de Movistar Centre i de la Fundació puntCAT.