Acceptada la forma rúter al costat de encaminador

imatge d'un rúter

El Consell Supervisor del TERMCAT ha aprovat la forma rúter com a designació catalana principal sinònima d’encaminador. Així, en la fitxa terminològica es recullen dues formes catalanes sinònimes i adequades: d’una banda rúter, manlleu de l’anglès adaptat, i d’una altra encaminador, calc semàntic de la mateixa forma anglesa. És un terme ben conegut que designa l’aparell que permet l'accés a internet i distribueix els paquets de dades que rep perquè arribin a la seva destinació.

Malgrat que l'alternativa catalana encaminador és semànticament adequada i ha tingut una difusió considerable, especialment en àmbits oficials i de l'administració, no ha aconseguit desplaçar el manlleu, el qual es manté molt viu i és d'ús generalitzat. Per aquest motiu es considera necessari acceptar-lo i adaptar-lo, al costat de la forma aprovada inicialment, encaminador, que també té ús i, a més, porta associats els conceptes de encaminar i encaminament, referits a les funcions que té un rúter.

El manlleu de l’anglès adaptat, rúter, ja es documenta en textos especialitzats i té l'aval de nombrosos especialistes de l'àmbit.  Altres llengües romàniques, com el castellà, el francès, l’italià i el portuguès, han incorporat també el manlleu.