El TERMCAT tradueix al català la norma ISO 27000 de tecnologies de la informació

El TERMCAT tradueix la norma ISO 27000

El TERMCAT ha elaborat la versió catalana de la norma UNE-EN ISO/IEC 27000:2019 Tecnologies de la informació. Tècniques de seguretat. Sistemes de gestió de seguretat de la informació. Visió de conjunt i vocabulari, en el marc de l’acord establert amb l’Associació Espanyola de Normalització-UNE i del conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial. Amb aquesta norma, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català més de 30 normes d’àmbits tan diversos com la gestió de la qualitat, el medi ambient, la gestió documental, l’R+D+I, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

En el context actual d’intensificació dels serveis digitals, la seguretat de la informació s’ha convertit en un dels principals objectius de qualsevol organització. Moltes organitzacions es basen en els sistemes de gestió de la seguretat de la informació (SGSI) com a mitjà més eficaç per a minimitzar els riscos i adoptar els controls més coherents amb la seva estratègia de negoci. La norma UNE-EN ISO/IEC 27000:2019 ofereix una visió general dels SGSI i en defineix la terminologia estandarditzada que s’utilitza en el conjunt de normes de la mateixa família, entre les quals cal destacar la UNE-EN ISO/IEC 27001:2017, que és de certificació i també està disponible en català.

En l’elaboració de la versió catalana s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització-UNE. El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE-ISO disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició d’aquestes i altres normes, us podeu adreçar a UNE o al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN, UNE. Tecnologies de la informació. Tècniques de seguretat. Sistemes de gestió de seguretat de la informació. Visió de conjunt i vocabulari. UNE-EN ISO/IEC 27000:2019. Madrid: UNE, cop. 2020.