El Departament de Cultura impulsa la presència del català en videojocs i aplicacions

Videojocs

El Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, ha obert una línia d’ajuts que té com a objectiu promoure l’ús del català en l’àmbit tecnològic i molt especialment en l’entreteniment digital dels joves. Fins al 18 de març, les empreses que incorporin el català en els productes digitals, especialment aplicacions i videojocs, poden sol·licitar una subvenció per traduir-los. Tota la informació de la línia d’ajuts es pot consultar en aquest enllaç.

Al web del TERMCAT es pot consultar la Terminologia dels videojocs, que  recull prop de 300 termes, amb les denominacions i la definició en català, i amb els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany. L'obra és fruit d’un treball de col·laboració entre terminòlegs i especialistes del sector.