Back to top

Diccionari de comunicació empresarial

Presentació
cabina telefònica cabina telefònica

cacofonia cacofonia

cadena cadena

cadena de fred cadena de fred

cadena de valor cadena de valor

cadena sucursalista cadena sucursalista

cadena voluntària cadena voluntària

caixa caixa

caixa alta caixa alta

caixa baixa caixa baixa