Back to top

Diccionari de telecomunicacions

Presentació
 • ca  capa d'adaptació d'ATM, n f
 • ca  AAL, n f sigla
 • es  capa de adaptación de ATM
 • es  AAL sigla
 • en  ATM adaptation layer
 • en  AAL sigla

Telemàtica

Definició
Capa de l'arquitectura de protocols d'una xarxa de ^mode de transferència asíncrona^ destinada a millorar el servei ofert per la capa d'aquest mode.

Nota

 • La sigla AAL correspon a la denominació anglesa ATM adaptation layer.
aberració del so aberració del so

Tractament de la informació

 • ca  aberració del so, n f
 • es  aberración del sonido
 • en  sound aberration

Tractament de la informació

Definició
Alteració que experimenta la freqüència de les ones sonores quan el punt emissor s'acosta a l'observador o se n'allunya. Vegeu també ^freqüència Doppler^.
 • ca  taxa de bits disponible, n f
 • ca  ABR, n f sigla
 • es  tasa de bits disponible
 • es  ABR sigla
 • en  available bit rate
 • en  ABR sigla

Telemàtica

Definició
Servei de ^trànsit^ d'una xarxa de ^mode de transferència asíncrona^ destinat a usuaris dins el qual la quantitat de dades transmeses per unitat de temps es determina en funció dels recursos disponibles dins la xarxa en el moment de respondre a una demanda.

Nota

 • La sigla ABR correspon a la denominació anglesa available bit rate.
absorció absorció

Tecnologia de comunicació

 • ca  absorció, n f
 • es  absorción
 • en  absorption

Tecnologia de comunicació

Definició
Procés pel qual l'energia d'una ^ona electromagnètica^ es transfereix al medi material que travessa i el medi en produeix l'atenuació.
absorció acústica absorció acústica

Tractament de la informació

 • ca  absorció acústica, n f
 • es  absorción acústica
 • en  sound absorption

Tractament de la informació

Definició
Pèrdua d'energia de les ones sonores quan travessen un medi o es dispersen en incidir damunt la superfície de separació de dos medis.
 • ca  corrent altern, n m
 • ca  AC, n m sigla
 • es  corriente alterna
 • es  AC sigla
 • en  alternating current
 • en  AC sigla

Tecnologia electrònica

Definició
Corrent elèctric de valor variable continu o discontinu en el temps que circula en ambdós sentits en un circuit electrònic.

Nota

 • La sigla AC correspon a la denominació anglesa alternating current.
accentuació prèvia accentuació prèvia

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  preèmfasi, n f
 • ca  accentuació prèvia, n f sin. compl.
 • ca  preaccentuació, n f sin. compl.
 • es  preénfasis
 • en  preemphasis

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Operació consistent a modificar la resposta freqüencial d'un sistema a fi d'aconseguir alguns avantatges, com ara la millora de la ^relació senyal-soroll^, la reducció d'interferències o, en acústica, la reducció de la distorsió en els aguts. Generalment s'emfasitzen les altes freqüències respecte de les freqüències més baixes. És una tècnica molt utilitzada en la modulació FM. En aquest tipus de modulació el soroll afecta més les altes freqüències i, per tant, mitjançant la preèmfasi s'aconsegueix protegir-les més.
acceptor acceptor

Tecnologia electrònica

 • ca  acceptor, n m
 • es  aceptor
 • en  acceptor

Tecnologia electrònica

Definició
Àtom d'impuresa, generalment incorporat intencionadament a un semiconductor, capaç de rebre un electró provinent d'un enllaç covalent format entre àtoms del semiconductor. En acceptar-lo, l'àtom d'impuresa adquireix una càrrega negativa i es genera un ^forat^ en el semiconductor. En el silici, que té valència 4, els acceptors són àtoms trivalents, com el bor o l'alumini.
accés aleatori accés aleatori

Tecnologia electrònica

 • ca  accés aleatori, n m
 • es  acceso aleatorio
 • en  random access

Tecnologia electrònica

Definició
Accés directe a qualsevol de les posicions o adreces d'una memòria, per la qual cosa la durada d'una operació de lectura o d'escriptura és sempre la mateixa. Vegeu també ^accés seqüencial^.
accés aleatori accés aleatori

Sistemes i serveis de telecomunicació

 • ca  accés aleatori, n m
 • es  acceso aleatorio
 • en  random access

Sistemes i serveis de telecomunicació

Definició
Accés múltiple en què els terminals emeten de manera descoordinada.