Dades massives

Dades massives

Dades massives és l’alternativa a l’anglès big data.

Les dades massives són un conjunt de dades que pel seu volum, la seva naturalesa i la velocitat a què han de ser processades ultrapassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals; són dades experimentals, observacionals o generades de manera computacional.

En l’era digital la quantitat de dades que s’han de gestionar és cada vegada més gran, més heterogènia i més valuosa. Per tant, es plantegen els reptes de la sistematització, l’emmagatzematge, la reutilització i l’obertura a la societat. A més,  representen una oportunitat de negoci per a les empreses i una oportunitat de millora en la prestació de serveis per a l’Administració.

Podeu consultar aquest i altres termes relacionats a la Terminologia de la ciberseguretat.

Font de la imatge: https://internetsegura.cat/cibermot/